Uppsala

Your support of this event will help our 2019 charity partner, MIND, to deliver vital programs in their local area.

Genom ditt deltagande i Darkness into Light stödjer du Pieta House svenska partnerorganisation för 2019 Mind i sitt viktiga arbete me att förebygga självmord och främa psykisk hälsa.

Walk with us this May

Gå med oss i maj

Date

Saturday, 11 May 2019

Start time

03:30am

Start Location

Park Stadstradgarden

Important Information/Viktig information 

Details of bus transfers, parking and other important updates can be found on the Facebook event page. 

Information och viktiga uppdateringar kommer finnas på eventet Facebook-sida.

View Facebook Event Page

Registration Prices/Anmälningsavgifter